Høyspenttrase for Nettjenester

Utskrift

I forbindelse med utbygging av boligfelt fikk vi jobben med å legge ned høyspentkabler i bakken da det skulle settes opp boliger der høyspenttraseen gikk. Det ble lagt høyspent og lavspent fram til husene, vi la også ny drensleding for beboerne.

Det hadde også vært klager på mye vann i enden av gressplenen, dette fikk vi fikset samtidig og det er nå tørt og fint der. Til dette oppdraget brukte vi en 14-tonns gravemaskin.

Flere bilder:

hspent1.jpg hspent10.jpg hspent11.jpg

hspent12.jpg hspent2.jpg hspent3.jpg

hspent4.jpg hspent5.jpg hspent6.jpg

hspent7.jpg hspent8.jpg hspent9.jpg